Comitetul de organizare

Comitetul de organizare

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan (prorector, Universitatea Babeş-Bolyai)

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima (Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar, UBB)

CS II Dr. Luminiţa Dumănescu (Centrul de Studiere a Populaţiei, UBB)

CS II Dr. Marius Eppel (Serviciul Muzee, UBB)

CS II Dr. Daniela Mârza (Centrul de Studii Transilvane, Academia Română)

Dr. Oana Tămaş (Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii, UBB)

Conf. cercetător dr. Silvia CorlățeanuGranciuc (Institutul de Istorie al Academiei de Științe al Moldovei, Chișinău)

CS II dr. Iosif-Marin Balog (Institutul de Istorie George Bariț, Acaemia Română, Cluj-Napoca)